Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1397450

".............. yerel düzeyde, uygulamaya dönük, yetki, görev, sorumluluk ve kaynak (insan gücü, ekipman, fiziki, teknik, mali kapasite) eşleştirmesine dayalı, hazırlanması ilgili kademenin sorumluluğunda olan, kısa süreli planlardır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Olaya özel planlar

Operasyon planları

Afetle müdahale planı

Lojistik planları

Yönetim planları


Yanıt Açıklaması:

Operasyon Planları: Yerel düzeyde, uygulamaya dönük, yetki, görev, sorumluluk ve kaynak (insan gücü, ekipman, fiziki, tek- nik, mali kapasite) eşleştirmesine dayalı, hazırlanması ilgili kademenin sorumluluğunda olan, kısa süreli planlardır. Doğru cevap "B" dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum