Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1155108

I. Afetzedelerin hayat kalitesini koruyabilmek, mümkünse daha iyi hale getirmek.

II. Sosyal eşitliği korumak.

III. Afete dayanıklılığı arttırmak ve afet risklerini azaltmaya katkıda bulunmak.

Yukarıdakilerden hangileri bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken prensiplerdendir?


Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

Bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken 6 prensip şöyledir:
1. Afetzedelerin hayat kalitesini koruyabilmek, mümkünse daha iyi hale getirmek,
2. Yerel ekonomik canlanmayı sağlamak,
3. Sosyal eşitliği korumak,
4. Çevresel kaliteyi koruyabilmek, mümkünse
daha iyi hale getirmek,
5. Afete dayanıklılığı arttırmak ve afet risklerini azaltmaya katkıda bulunmak,
6. Karar verme sürecinde katılımcılığı sağlamak ve bir ortak görüşü kullanmak

Bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken prensipler doğrultusunda 3 madde de verilen prensiplerin hepsi doğrudur. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum