Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197992

 1. Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
 2. Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi
 3. Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması
 4. İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler şunlardır:

 • İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması
 • Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
 • Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi
 • Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması
 • Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin afet ile ilgili tam bilgi sahibi olmalarının sağlanması, ikincil ve diğer afet risklerine, yapısal ve yapısal olmayan hasarlara karşı korunması
 • Afetten etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarının zamanında, yeterli düzeyde, hiçbir biçimde ayrımcılık yapılmadan ve yardıma bağımlılık yaratılmadan karşılanması
 • Özel ihtiyaç sahibi (kronik hasta, engelli, hamile, bebek, kimsesiz, sosyal güvencesi olmayan vd) afetzedelere gereken ek desteklerin süratle sağlanması
 • Afet kayıplarının artmasının önlenmesi için afetin fiziksel, sosyal, ekonomik olumsuz etki ve zararlarının azaltılması, afetten etkilenen nüfusa kendine yardım konusunda bilgi ve destek sağlanması
 • Onarım gereken kritik altyapıların (haberleşme, enerji, ulaştırma, sağlık ve diğer) en kısa sürede devreye sokulması; kamu hizmetlerinin daha güvenli biçimde yeniden başlatılması ve kesintisiz sürdürülmesi
 • Afetten etkilenen nüfusun sosyal ilişkilerinin ve toplum dayanışmasının korunması, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi, psikolojik destek ve bilgilendirilmenin sağlanması
 • Afetten etkilenen nüfusun yasal haklarını öğrenme ve kullanma, istek, talep ve şikayetlerini iletme konusunda görevli başvuru makam ve adresleri konusunda eksiksiz bilgilendirilmesi
 • Afet ve afete müdahale çalışmalarıyla ilgili doğru bilgi ve mesajların anlaşılır ifadelerle, zamanında ve farklı iletişim olanakları kullanılarak toplum ve medya ile paylaşılması,
 • Tarih ve kültür miraslarını, çevre ve çevre sağlığını koruyucu önlemlerin alınması
 • Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması
 • Afet bölgesinde etki, hasar-zarar, ihtiyaç ve kaynak değerlendirmelerinin sektörler, kurum ve kuruluşlar arasında etkili koordinasyonla sürdürülmesi
 • Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi.

Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
 • 0 Yorum