Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293425

Hangisi ülkeleri afetlerle ilgili önlemler almaya yönelten sebeplerden değildir?


Eğitim düzeyinin artması

Nüfusun  artması

Ekonomik varlıkların artması

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri

Hızlı kentleşme


Yanıt Açıklaması:

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile birlikte dünyada afet tehlikelerine maruz alanların, nüfusun ve ekonomik
varlıkların artması; özellikle kalkınmakta olan ülkelerde mevcut tehlikelerle başa çıkmada fiziksel, ekonomik ve sosyal kapasite ve kaynakların yetersizliği,
afet türüne göre ve yeni tehlikelerle baş etme kapasitelerinin yeterince geliştirilememesi, yaşanan afetlerin yol açtığı ağır kayıplar ülkeleri afetlerle
ilgili önlemler almaya yöneltmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum