Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293464

Modern afet yönetimi kavramında, aşağıdakilerden hangisi, Kriz Yönetimi içerisinde değerlendirilir?


Kayıp ve Zararların Azaltılması.

Etki Analizi.

Hazırlık.

Tahmin ve Erken Uyarı.

Afetlerin Etkilerini Anlamak.


Yanıt Açıklaması:

Modern afet yönetimi kavramında; kayıp ve zararların azaltılması, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, afetlerin etkilerini anlamak ve haritalamak gibi afet öncesi korunmaya yönelik çalışmalar “Risk Yönetimi”; etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet sonrası çalışmalar ise “Kriz Yönetimi” olarak kabul edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum