Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197694

Aşağıdakilerden hangisi, toplum tabanlı afet hazırlığı ile ilgili çelişkili bir bilgidir?


Afet anında kendi güç ve kaynakları ile mücadele edebilecek bilgi ve beceriyi geliştirmeleri beklenmese de bireyler, aileler ve komşular kendi yaşam alanları içerisinde belirledikleri tehlikelere ait önlemleri almalıdırlar.

Kişisel korunma yöntemlerinin, afet anı ve sonrasında yapılacakların toplum tarafından bilinmesi, karmaşa anında kurumsal çalışmaların da kolaylaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Bireyler, yaşadıkları bölgelerde ilgili kurumlar tarafından verilen afete hazırlık eğitimlerine katılmalı afete dirençli toplum anlayışını
benimsemelidirler.

Özel sektör, kendi bünyesindeki tesis ve çalışanları için gerekli önlemleri almalı ve eğitimleri gerçekleştirerek müdahale ekiplerini
kurmalıdır.

Afet anında halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan merkezi ve yerel yönetimler, bunların teminine yönelik tüm faaliyetleri risk yönetimi, yani zarar azaltma ve hazırlık aşamaları kapsamında yerine getirmelidirler.


Yanıt Açıklaması:

Bireyler, aileler ve komşular kendi yaşam alanları içerisinde belirledikleri tehlikelere ait önlemleri almalı ve afet anında kendi güç ve kaynakları ile mücadele edebilecek bilgi ve beceriyi geliştirmeye gönüllü olmalıdırlar. Yaşadıkları bölgelerde ilgili kurumlar tarafından verilen afete hazırlık eğitimlerine katılmalı afete dirençli toplum anlayışını benimsemelidirler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum