Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1231297

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji kaynaklı afetlerdendir?


Heyelan

Maden kazaları

Sel

Deprem

Volkan patlaması


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerde çoğunlukla insanların ve kurumların bilgisizlik, yanlış uygulama, bilerek ya da bilmeyerek ihmal, dikkatsizlik, denetimsizlik, tedbirsizlik, kurallara uymaması ya da mekanik veya teknik aksama vb. nedeniyle ağır can, mal ve çevre kayıplarına yol açan olaylar meydana gelebilmektedir. Maruz kalan varlıkların zarar görebilirlik koşullarına bağlı olarak afete dönüşebilen teknoloji kaynaklı başlıca olaylar büyük endüstriyel kazalar, ulaştırma kazaları, maden kazaları, baraj yıkılması vb. kritik yapı çökmeleri, denetimsiz işletme ya da maden atığının yol açtığı çevre kirliliği hasarları ve yangınlardır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum