Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293489

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlardan biridir?


Organizasyon eksikliği

Eski yerleşimlerin gereğinden fazla analiz edilmesi 

Sosyal-kültürel konulara çok fazla zaman ayrılması sebebiyle ticari konulara geçilememesi 

Bilimsel bir yaklaşımla hazırlanan yer seçimi konusu

Sürdürülebilir olma sorunu 


Yanıt Açıklaması:

Afet sonrası
yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan
sorunlar şu şekilde listelenmiştir:
a. Yönetsel ve Yasal Sorunlar
• Önceden hazırlıklı olunmaması
• Organizasyon eksikliği
• Ulaşım sorunu, yapı ürünü malzeme taşınmasında zorluklar
• Kalıcı konut arazilerinin bulunma zorluğu
• Kredi – kaynak bulma aşamasında zaman kaybı
• İnşaat ihalelerinin gecikmesi
• Yapılacak konutların büyüklüğündeki anlaşmazlık
• Yapılacak konutların sayısındaki anlaşmazlık

• Hak sahiplerini belirleme sorunu, bundan
kaynaklanan gecikmeler
• Kiracı afetzedelerin durumundaki belirsizlik
b. Yer Seçimi, Yerleşim Sorunları
• Afet konutlarını inşa edecek kamu arazisi bulma / kamulaştırma sorunları
• İmar planlarının bölgenin özelliklerini taşımaması
• Yer seçimi ve iyileştirme planı kararı verilirken tüm kentin dikkate alınmaması,
yerleşimlerin kentsel yaşama eklenememe sorunu
• Yer seçimi ve yerleşim kararlarının bilimsel yaklaşım ürünü olmaması
• Eski yerleşimlerin analizedilmemiş olması
c. Birimlerin Tasarım ve Fiziksel Sorunları
• Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması
• Tasarım için kısıtlı zaman ayrılması ve tasarımsal sorunlar
• Yapım sistemi seçimi sorunu
• Uygulama ve işçilik sorunları
• Yerel beceri ve yapı ürünü dışlanmasından kaynaklanan kullanım maliyeti sorunları
d. Alt Yapı Sorunları
• Temel altyapı yetersizliği, aydınlatma, şebeke suyu, kanalizasyon, su baskınları, ulaşım vb. sorunlar
e. Sosyo-Psikolojik Sorunlar
• Sosyal-kültürel, ticari yaşamın düşünülmemiş olması
• Afetzedeleri etkin kılacak bir sistemin düşünülmemiş olması
f. Maliyet Sorunları
• Uluslararası kredilerle kaynak çözümlerine gidilmesi
• Ulaşım, taşınma maliyetleri
• Kullanım maliyeti
• Ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere ödenek ayrılmaması
g. Sürdürülebilir Olmama Sorunu
• Yer seçimi ve yerleşim sorunları
• Tasarım sorunları
• Uygulama ve işçilik sorunları
• Altyapı sorunları
• Sosyo-psikolojik sorunlar
• Kullanım maliyeti

Yorumlar
  • 0 Yorum