Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1387527

Aşağıdaki hizmet gruplarından hangisi, TAMP kapsamında ulusal düzeyde müdahale organizasyonunda yer alan operasyon servisinin hizmet grubudur? 


Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu

Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu

Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu

Zarar Tespit Hizmet Grubu


Yanıt Açıklaması:

Müdahale organizasyonunda, Afet Müdahale Planını uygulamaya koyan servis olarak tanımlanmaktadır; olay türü ve müdahale seviyesi dikkate alınarak iki alt servise ayrılmıştır: Acil müdahale kapsamında sağlanması gereken asgari hizmetleri yerine getirmeye yönelik olarak
Acil Durum Hizmetleri (haberleşme, ulaşım alt yapı, güvenlik ve trafik, yangın, KBRN, arama ve kurtarma, sağlık, enerji, tahliye-yerleştirme ve planlama, nakliye hizmetlerinden oluşmaktadır),  Acil müdahale çalışmalarının ardından, aynı zamanda uzun dönem iyileştirme çalışmalarına da zemin oluşturacak şekilde, iyileştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturan Ön İyileştirme Hizmetleri (barınma, beslenme, defin, alt yapı, hasar tespit, gıda tarım ve hayvancılık, psikososyal destek, enkaz kaldırma hizmetler).

Yorumlar
  • 0 Yorum