Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1392793

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale koordinasyonunun amacına ulaşabilmesi için koordinasyon grubunda yer alacak birey, birim ve/veya kuruluşlarla ilgili olarak açıklığa kavuşturulacak konulardan biri değildir?


Koordinasyon amaçlı karar, yöntem, standart ve uygulamalara katılmadaki isteklilik

Faaliyet gerçekleştirilecek coğrafi/fiziksel alan sınırları

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması

Hizmetin tek başına mı ya da ortak faaliyete katkı olarak mı gerçekleştirileceği

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı


Yanıt Açıklaması:

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması, afete müdahalede koordinasyonunu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasında yer almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum