Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293408

Hangi seçenek afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında yer almaz?


İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması.

Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması.

Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi.

Afette meydana gelen maddi zarar tespitinin yapılması.

Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi.


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahalede temel amaç, afet bölgesinde mümkün olan en fazla sayıdaki insanın hayatının kurtarılması,
sağlığının korunması, kayıpların en düşük düzeyde kalmasını sağlamak ve hayatı olağan akışına
mümkün olan en kısa sürede, öncekinden daha iyi ve daha güvenli biçimde kavuşturmak için tüm sektörlerde
ve yerel özelliklere uygun olarak gerekli çalışmaların yapılmasıdır.
Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler:
• İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması
• Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
• Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi
• Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin
sağlanması
• Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin afet ile ilgili tam bilgi sahibi olmalarının
sağlanması, ikincil ve diğer afet risklerine, yapısal ve yapısal olmayan hasarlara karşı korunması
• Afetten etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarının zamanında, yeterli düzeyde, hiçbir biçimde ayrımcılık
yapılmadan ve yardıma bağımlılık yaratılmadan karşılanması
• Özel ihtiyaç sahibi (kronik hasta, engelli, hamile, bebek, kimsesiz, sosyal güvencesi olmayan vd)
afetzedelere gereken ek desteklerin süratle sağlanması
• Afet kayıplarının artmasının önlenmesi için afetin fiziksel, sosyal, ekonomik olumsuz etki ve zararlarının
azaltılması, afetten etkilenen nüfusa kendine yardım konusunda bilgi ve destek sağlanması
• Onarım gereken kritik altyapıların (haberleşme, enerji, ulaştırma, sağlık ve diğer) en kısa sürede
devreye sokulması; kamu hizmetlerinin daha güvenli biçimde yeniden başlatılması ve kesintisiz
sürdürülmesi
• Afetten etkilenen nüfusun sosyal ilişkilerinin ve toplum dayanışmasının korunması, sosyal destek
ağlarının güçlendirilmesi, psikolojik destek ve bilgilendirilmenin sağlanması
• Afetten etkilenen nüfusun yasal haklarını öğrenme ve kullanma, istek, talep ve şikayetlerini iletme
konusunda görevli başvuru makam ve adresleri konusunda eksiksiz bilgilendirilmesi

• Afet ve afete müdahale çalışmalarıyla ilgili doğru bilgi ve mesajların anlaşılır ifadelerle, zamanında

ve farklı iletişim olanakları kullanılarak toplum ve medya ile paylaşılması,
• Tarih ve kültür miraslarını, çevre ve çevre sağlığını koruyucu önlemlerin alınması
• Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması
• Afet bölgesinde etki, hasar-zarar, ihtiyaç ve kaynak değerlendirmelerinin sektörler, kurum ve kuruluşlar
arasında etkili koordinasyonla sürdürülmesi
• Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin
sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi.

Yorumlar
  • 0 Yorum