Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293412

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde esas olarak etik ve yasal bakımdan aşağıdaki taahhütlerden hangisini öngörmemektedir?


Afete müdahale insan odaklı olmalıdır

Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir

Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır

Yapılan faaliyetlerde toplumun bazı kesimlerine ayrıcalık tanınmalıdır


Yanıt Açıklaması:

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde esas olarak etik ve yasal bakımdan şu taahhütleri öngörmektedir:
• Afete müdahale insan odaklı olmalıdır,
• Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir,
• Afete müdahalede uluslararası davranış
kurallarına (IFRC Code of Conduct)
uyulmalıdır,
• Hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Yapılan faaliyetlerde toplumun bazı kesimlerine ayrıcalık tanınmamalı, olanaklar herkese eşit şekilde dağıtılmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum