Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1198552

  1. Su temini, sanitasyon ve hijyen teşvikine ilişkin asgari standartlar
  2. Gıda güvenliği ve beslenmede asgari standartlar
  3. Barınak, yerleşim ve gıda dışı maddeler için asgari standartlar
  4. Sağlık faaliyetlerinde asgari standartlar

Yukarıdakilerden hangileri Sphere Projesi’nde yer alan asgari standartlar arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Sphere Projesi’nin insani yardımda çıkış noktası, afetten etkilenen insanların onurla yaşama hakkına, korunma ve güvenlik hakkına, insani yardım alma hakkına saygıdır. Sphere Projesi’nde yer alan asgari standartlar bu hakları dikkate alarak, insani yardımda olması gereken yeterlik ve kaliteye işaret etmektedir; asgari standartlar 4 başlık altında toplanmaktadır:

  • Su temini, sanitasyon ve hijyen teşvikine ilişkin asgari standartlar
  • Gıda güvenliği ve beslenmede asgari standartlar
  • Barınak, yerleşim ve gıda dışı maddeler için asgari standartlar
  • Sağlık faaliyetlerinde asgari standartlar

Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum