Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1404473

Tehlike, risk ve zarar görebilirliğin değerlendirilme sürecinde yapılması gereken soruların hepsi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  1. Bir topluluğun karşılaştığı tehlikelerin özellikleri, sıklığı ve potansiyel şiddeti nedir?
  2. Bu tehlikelere karşı en duyarlı ve savunmasız olan belirli coğrafi alanlar ve topluluklar nerelerdir?
  3. Tehlikeye maruz ve etkilenebilecek topluluklara ait bilgiler nelerdir? (nüfus, altyapı, konut, hizmet vb.)
  4. Olası tehlikelerin etkilerine karşı koyma ve baş etme becerilerinin değerlendirilmesi.


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Afete hazırlık önlemlerinin planlanması ve uygulanması, olası tehlikelerin ve risklerin değerlen­dirilmesi ve önceliklendirilmesi ile bu tehlikelerle başedebilme becerisine dayanmalıdır. Değerlendirme sürecinde şunlar yapılmalıdır;

  • Bir topluluğun karşılaştığı tehlikelerin özel­likleri, sıklığı ve potansiyel şiddeti nedir?
  • Bu tehlikelere karşı en duyarlı ve savunma­sız olan belirli coğrafi alanlar ve topluluklar nerelerdir?
  • Tehlikeye maruz ve etkilenebilecek toplu­luklara ait bilgiler nelerdir? (nüfus, altyapı, konut, hizmet vb.)
  • Olası tehlikelerin etkilerine karşı koyma ve baş etme becerilerinin değerlendirilmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum