Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1404785

Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi gibi işlemleri kapsayan ve afetlerle ilgili çalışmalarda ve afet yönetiminde kullanılabilecek önemli sistemlerden birinin kısaltmasıdır?


ABS

BBS

CBS

DBS

EBS


Yanıt Açıklaması:

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) afetlerle ilgili çalışmalarda ve afet yönetiminde kullanılabilecek önemli sistemlerden biri olarak ifade edilmektedirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbirleri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum