Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1133897

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme çalışmalarını zorlaştıran unsurlardan biridir?


Siyasi irade

Otorite

Finansman

Kurallar, mevzuat ve politikalar

Paydaş algısı


Yanıt Açıklaması:

Kurallar, mevzuat ve politikalar: Devletin afetzedelere konut, kira vb. yardımlarda bulunuyor olması iyileştirmenin finansmanını sağlaması açısından olumlu olmakla beraber, mevzuat ve devlet politikası, bazen sorunları tam olarak çözmeyecek öncelikleri belirler, fırsatları sınırlar ve daha yaratıcı çözümlerin alınmasını engeller.Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum