Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1226908

Aşağıdakileren hangisi afet yönetim döngüsü veya zinciri de denilen afet yönetiminde birbirini bütünleyen aşamalardır?


zarar azaltma - hazırlık - müdahale - iyileştirme

ön hazırlık - hazırlık - müdahale - iyileştirme

zarar azaltma - hazırlık - müdahale - rapor 

zarar azaltma - hazırlık - müdahale - rapor - iyileştirme

zarar azaltma - hazırlık - müdahale - değerlendirme 


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimi zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere birbirini bütünleyen dört aşamaya (evreye) ayrılmaktadır ve bir önceki aşamada yapılanların başarısı bir sonraki aşamada yapılacak faaliyetlerin başarısını etkiler. Bu süreç bir çember şeklinde gösterildiği için “afet yönetim döngüsü veya zinciri” şeklinde isimlendirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum