Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293421

Aşağıdakilerden hangisi esas olarak Afete müdahalede kurumsal paydaşlarından biri olarak değerlendirilemez?


Merkezi Yönetim

Yerel Yönetimler

Şahıslar

Özel sektör kurum ve kuruluşları

Akademik kurum ve kuruluşlar


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahalede temel kurumsal paydaşlar, kendine özgü rolleri, karşılıklı ilişki ve faaliyet bütünlüğü çerçevesinde, önceden belirlenmiş koordinasyon ve işleyiş ilkeleri temelinde hareket etmektedirler. Afete müdahalede kurumsal paydaşlar, esas olarak:

  • Merkezi Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Özel sektör kurum ve kuruluşları
  • Akademik kurum ve kuruluşlar
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Ortak çalışmalar çerçevesinde uluslararası kurumlardır

 Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum