Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1377074

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) özelliklerinden biri değildir?


Taktik yaklaşımla hazırlanır

Esnektir

Modüler yapıya sahiptir

Değiştirilemez

Uyarlanabilir


Yanıt Açıklaması:

Taktik yaklaşımla hazırlandığı belirtilen TAMP, ulusal ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan olarak nitelenmektedir; planda geliştirilen müdahale organizasyon sisteminin olası afet ve acil durumların türü ve ölçeğine göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum