Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1378471

TAMP kapsamında, ulusal düzey Hizmet Grubu (HG) planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır.  Ulusal ve yerel düzeyde HG için plan hazırlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır: Organizasyon Süreci, Analiz Süreci, Kapasite Geliştirme Süreci, Entegrasyon Süreci. Aşağıdakilerden hangisi Organizasyon Süreci kapsamında yer alır?


HG oluşturulması

HG kaynak-envanter tespiti

HG işbirliğinin düzenlenmesi

HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması

HG acil durum iletişim bilgilerinin tespiti


Yanıt Açıklaması:

HG oluşturulması; afet öncesi, sırası ve sonrası görev ve çalışmaların belirlenmesi için süreç analizi yapılması; süreç analizine uygun olarak iş bölümü yapılması; çalışmaların niteliğine göre HG ekiplerinin oluşturulması. Analiz Süreci: HG kaynak-envanter tespiti; HG işbirliğinin düzenlenmesi; saha destek ekiplerinin ve destek kaynakların intikal  planlaması; HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması; HG acil durum iletişim bilgilerinin tespiti; Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teşkili, HG raporlama ve haberleşme usullerinin tespiti. Kapasite Geliştirme Süreci: Senaryo çalışması; senaryo sonuçlarına göre kapasite geliştirme kararlarının alınması; kapasite artırımı için finansman temini; organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kağıda dökülmesi. Entegrasyon Süreci: Tüm   HG planlarının bütünleştirilmesi; ulusal düzey HG sorumlusu Bakanlığın yerel teşkilatı tarafından hazırlanacak operasyonel planların İl Afet Müdahale Planlarına entegrasyonu; ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği için çalışma yapılması; HG personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere erişim sağlayacak ortak bilgi işlem portalının hazırlanması; planlarla ilgili eğitim, masa başı ve saha tatbikatlarının yapılması.

Yorumlar
  • 0 Yorum