Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1127590

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu deprem sigortasının hedeflerinden değildir?


Bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması

Yurt içinde risk paylaşımının sağlanması

Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi

Devletin, depremlerden kaynaklanan mali yükünün azaltılması

Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması


Yanıt Açıklaması:

Zorunlu deprem sigortası tüm konutları kapsamaz. Örneğin köylerdeki konutlar kapsam dışında kalırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum