Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1171152

Aşağıda verilen bilgilerin hangisi / hangileri doğrudur?

I- Afete müdahale süreçleri ve uygulamaları standart bir prosedüre sahiptir.

II-Afete müdahalenin etkili olmasında, yerel fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel verilerin varlığı belirleyici öneme sahiptir.

III- Afete müdahalenin organizasyonu, afete müdahale planlarında belirtilen amaç, yöntem ve araçların somutlaştırılmasıdır.


I-II

I-III

II-III

I

III


Yanıt Açıklaması:
Afete müdahale süreçleri ve uygulamaları afet türüne, büyüklüğü ve etkisine göre değişen ve sürekli gelişen, çok disiplinli, çok paydaşlı ve çok yönlü dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısla I numaralı bilgi yanlıştır. Doğru cevap C.
Yorumlar
  • 0 Yorum