Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1203486

Tüm hizmet grubu planlarının bütünleştirilmesi hangi plan hazırlama sürecinde yer alır?


Organizasyon süreci

Analiz Süreci

İnceleme Süreci

Kapasite süreci

Entegrasyon süreci


Yanıt Açıklaması:

Entegrasyon Süreci: Tüm HG planlarınınbütünleştirilmesi; ulusal düzey HG sorum- lusu Bakanlığın yerel teşkilatı tarafından hazırlanacak operasyonel planların İl Afet Müdahale Planlarına entegrasyonu; ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği için çalışma yapılması; HG personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere erişim sağlayacak ortak bilgi işlem portalının hazırlanması; planlarla ilgili eğitim, masa başı ve saha tatbikatlarının yapılması.

Yorumlar
  • 0 Yorum