Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1203767

Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedeflerden biri değildir?


Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması

Afetin oluşmasında veya doğal afet zararının artmasında kusuru bulananların cezalandırılması yönünde hukuk sürecinin başlatılması

Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi

Afetten etkilenen nüfusun sosyal ilişkilerinin ve toplum dayanışmasının korunması, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi, psikolojik destek ve bilgilendirilmenin sağlanması

Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin afet ile ilgili tam bilgi sahibi olmalarının sağlanması, ikincil ve diğer afet risklerine, yapısal ve yapısal olmayan hasarlara karşı korunması


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahalede temel amaç, afet bölgesinde mümkün olan en fazla sayıdaki insanın hayatının kurtarılması, sağlığının korunması, kayıpların en düşük düzeyde kalmasını sağlamak ve hayatı olağan akışına mümkün olan en kısa sürede, öncekinden daha iyi ve daha güvenli biçimde kavuşturmak için tüm sektörlerde ve yerel özelliklere uygun olarak gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler:

• İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması

• Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması • Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi

• Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması

• Afetten etkilenen nüfusun ve müdahale ile görevli kişilerin afet ile ilgili tam bilgi sahibi olmalarının sağlanması, ikincil ve diğer afet risklerine, yapısal ve yapısal olmayan hasarlara karşı korunması

• Afetten etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarının zamanında, yeterli düzeyde, hiçbir biçimde ayrımcılık yapılmadan ve yardıma bağımlılık yaratılmadan karşılanması

• Özel ihtiyaç sahibi (kronik hasta, engelli, hamile, bebek, kimsesiz, sosyal güvencesi olmayan vd) afetzedelere gereken ek desteklerin süratle sağlanması

• Afet kayıplarının artmasının önlenmesi için afetin fiziksel, sosyal, ekonomik olumsuz etki ve zararlarının azaltılması, afetten etkilenen nüfusa kendine yardım konusunda bilgi ve destek sağlanması

• Onarım gereken kritik altyapıların (haberleşme, enerji, ulaştırma, sağlık ve diğer) en kısa sürede devreye sokulması; kamu hizmetlerinin daha güvenli biçimde yeniden başlatılması ve kesintisiz sürdürülmesi

• Afetten etkilenen nüfusun sosyal ilişkilerinin ve toplum dayanışmasının korunması, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi, psikolojik destek ve bilgilendirilmenin sağlanması

• Afetten etkilenen nüfusun yasal haklarını öğrenme ve kullanma, istek, talep ve şikayetlerini iletme konusunda görevli başvuru makam ve adresleri konusunda eksiksiz bilgilendirilmesi

• Afet ve afete müdahale çalışmalarıyla ilgili doğru bilgi ve mesajların anlaşılır ifadelerle, zamanında ve farklı iletişim olanakları kullanılarak toplum ve medya ile paylaşılması,

• Tarih ve kültür miraslarını, çevre ve çevre sağlığını koruyucu önlemlerin alınması

• Mülkiyetin korunması, mal varlıklarının kullanılabilmesine destek sağlanması

• Afet bölgesinde etki, hasar-zarar, ihtiyaç ve kaynak değerlendirmelerinin sektörler, kurum ve kuruluşlar arasında etkili koordinasyonla sürdürülmesi

• Afet bölgesinde müdahale uygulamalarının, kaynak kullanımının düzenli değerlendirilmesi, eksiklerin sektörler ve kurumlar arası işbirliğiyle yerinde giderilmesi.

Ancak afetin oluşmasında veya doğal afet zararının artmasında kusuru bulananların cezalandırılması yönünde hukuk sürecinin başlatılması önemli bir aşama olmasına rağmen öncelikli bir hedef değildir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum