Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1232815

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, ulusal düzey Hizmet Grubu (HG) planlarında yer alan entegrasyon süreci aşamalarından biridir?


HG ekiplerinin oluşturulması

HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması

Tüm HG planlarının bütünleştirilmesi

Senaryo çalışması

Kapasite artırımı için finansman temini


Yanıt Açıklaması:

Entegrasyon Süreci: Tüm HG planlarının bütünleştirilmesi; ulusal düzey HG sorumlusu Bakanlığın yerel teşkilatı tarafından hazırlanacak operasyonel planların İl Afet Müdahale Planlarına entegrasyonu; ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği için çalışma yapılması; HG personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere erişim sağlayacak ortak bilgi işlem portalının hazırlanması; planlarla ilgili eğitim, masa başı ve saha tatbikatlarının yapılması.

Yorumlar
  • 0 Yorum