Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293198

Aşağıdaki çalışma örnekleri afet yönetim aşamalarından hangisine ait olabilir? - Kentsel dönüşüm - Afet Bilgi Sisteminin kurulması - Mikro bölgeleme haritalarının hazırlanması


Zarar azaltma aşaması

Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

İyileştirme aşaması

Erken uyarı aşaması


Yanıt Açıklaması:

Zarar Azaltma Çalışmalarına Örnek olarak aşağıdaki çalışmalar gösterilebilir :
• Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları
• Kentsel Dönüşüm
• Riskli binaların tespiti ve riskli olanların yıkılması veya güçlendirilmesi
• Mikro bölgeleme haritalarının hazırlanması
• İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması
• Afet Bilgi Sisteminin kurulması
• Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin kurulması ve işletilmesi
• Türkiye Ulusal Deprem Kayıt Ağının kurulması ve işletilmesi
• Heyelan ve Kaya Düşmesi tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları
• Çığ tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları
• Diğer afet tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları
• Deprem Bölgeleri Haritası ve Afet / Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliklerinin Hazırlanması
• Afet Kanunu ve Afetlerle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanması
• Afete Maruz Bölge veya Afet Riskli alanların belirlenerek bu bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi veya var olanların başka bir bölgeye nakli

Yorumlar
  • 0 Yorum