Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293456

Afet olayının genel yaşamı etkileyip etkilemediğinin ve kimlerin zarar gördüğünün saptanmasına ne ad verilir?


İyileştirme

Hasar Tespiti Çalışmaları

Genel Hayata Etkililik

Afet Etüt Raporu

Ön Hasar Tespit Çalışmaları


Yanıt Açıklaması:

Acil yardım ve önlemler bir yandan sürdürülürken, bir yandan ya afetin doğurduğu kayıpları, özellikle, yapıların ne ölçülerde afet olayından etkilendiğini belirlemek amacıyla “hasar tespiti” çalışmaları yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmalarının amacı, afet olayının genel yaşamı etkileyip etkilemediğinin ve kimlerin zarar gördüğünün saptanmasıdır. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum