Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175921

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma uygulamalarının önem kazandığı yeni stratejinin tartışıldığı uluslararası organizasyon ve çalışmaların ortak noktaların biri değildir?


Güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak

Afet risklerinin tanımlamak

Zarar azaltma anlayışının toplumsal düzeyde yerleşmesini sağlamak

Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılmasını sağlamak

Arama kurtarma faaliyetlerine öncelik vermek


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma uygulamalarının önem kazandığı yeni stratejinin tartışıldığı uluslararası organizasyon ve çalışmaların ortak noktalarını beş temel başlık altında toplamak mümkün olacaktır;

  • Güçlü bir kurumsal yapı oluşturularak, afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasının ulusal ve yerel öncelik haline getirilmesinin
    sağlanması.
  • Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yolu ile zarar azaltma çalışmalarının organize edilmesi.
  • Zarar azaltma anlayışının toplumsal düzeyde yerleşmesi için her düzeyde dirençlilik ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi amaçlı eğitim, yenilik ve bilgi üretilmesi ve kullanılması.
  • Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmalarının temel prensibinin gerçekleştirilmesi.
  • Zarar azaltma uygulamalarının sürdürülebilir ve başarılı olması için afetlere her düzeyde etkin cevap verebilen kapasiteyi oluşturacak afet hazırlıklarının güçlendirilmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum