Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1182975

Hak sahibi kabul edilen afetzedelerin yerleşme yerlerinin belirlenerek daimi iska^nlarının sağlanması amacıyla bu yerlere ait düzenlenen “Yer Seçimi Raporu” hangi birim tarafından hazırlanmaktadır?


İl Özel İdaresi

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Genel Meclisi

İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü


Yanıt Açıklaması:

Hak sahibi kabul edilen afetzedelerin yerleşme yerlerinin belirlenerek daimi iska^nlarının sağlanması amacıyla bu yerlere ait “Yer Seçimi Raporu” hazırlanır. Bu rapor; yeni yerleşim yerine ait, meka^nsal, jeomorfolojik, jeolojik, hidrojeolojik, imar ve mülkiyet durumu vb. bilgileri içeren, yer seçimi yapılan alanları doğal afet tehlikeleri, imar kanunu ve ilgili mevzuatlar açısından değerlendiren, yer seçim gerekçelerini belirten ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini içerecek şekilde hazırlanır. Yer seçimi çalışmaları, disiplinler arası çalışmalardır. Yer seçimi raporu; “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü” nde görevli, jeoloji, jeofizik, harita ve inşaat mühendisleri, mimar ile şehir ve bölge plancısı tarafından hazırlanır ve imza altına alınır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum