Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1203804

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlardan biri değildir?


Halk

Akademik kurum ve kuruluşlar

Yerel Yönetimler

Merkezi Yönetim

Sivil toplum kuruluşları


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahalede temel kurumsal paydaşlar, kendine özgü rolleri, karşılıklı ilişki ve faaliyet bütünlüğü çerçevesinde, önceden belirlenmiş koordinasyon ve işleyiş ilkeleri temelinde hareket etmektedirler.

Afete müdahalede kurumsal paydaşlar, esas olarak:

• Merkezi Yönetim

• Yerel Yönetimler

• Özel sektör kurum ve kuruluşları

• Akademik kurum ve kuruluşlar

• Sivil toplum kuruluşları

• Ortak çalışmalar çerçevesinde uluslararası kurumlardır.

Halk ise bir çatı altında organize olmuş düzenli ve örgütlü bir oluşum olmadığından afete müdahalede kurumsal paydaşlardan biri değildir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum