Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1207412

Bir afet çeşidi olan depremlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yer kabuğunun hareketleri neticesinde “fay” olarak nitelenen yüzey kırıklarında meydana gelen enerji boşalmasıdır.

Depremler, tekrar etme karakteristiğnei veya dönüş periyoduna sahiptir.

Farklı büyüklüklerde meydana gelen bu depremlerin bir kısmı yıkıcı etkiye sahip oldukları için insan yerleşimleri (kentler, kasabalar, köyler vb.) üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

Ülkemiz coğrafi konum olarak bir çok fay hattının bulunduğu ve sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir bölgede yer almaktadır.

Depremlerin yeniden meydana geleceği ve hangi bölgelerde olacağını bilmek her zaman mümkün olduğundan olası güçlendirme hızı ülkenin ekonomik özgürlüğüne bağlı olur.


Yanıt Açıklaması:

Özellikle bölgede, insan yerleşimleri üzerinde yıkıcı etkiler yaratan ve insanlara, yapılara, çevreye zarar veren bu depremlerin önümüzdeki yıllarda da tekrar edeceği bilinen bir gerçektir. Bu durumda, eğer depremlerin yeniden meydana geleceği ve hangi bölgelerde olacağı bilinebiliyorsa insan yerleşimlerini ve toplulukları deprem etkileri karşısında dirençli kılabilecek yaklaşımlar da üretilmelidir. Dolayısıyla bizler
aslında iki deprem arasındaki periyodda yani zaman diliminde yaşadığımız gerçeğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu sebeple, söz konusu periyodu en iyi şekilde değerlendirmek ve olası deprem zararlarını azaltacak yaklaşımları geliştirerek uygulamak gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum