Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1210699

Kaynak yönetimi, Bilgi yönetimi, Koordinasyon aşağıdakilerden hangisinin unsurlarındandır?


Afet yönetim planının

Kapsamlı afete hazırlık stratejisinin

Acil afet hazırlık ve koordinasyon sisteminin

Afet koordinasyon merkezi yönetim sisteminin

Afetlere müdahale ve mücadele kabiliyetini artırma çalışmalarının


Yanıt Açıklaması:

Afete hazırlık, acil müdahale, rehabilitasyon ve iyileşmeyi hızlandıran, hızlı, etkili ve zamanında müdahale kolaylaştıran faaliyetler bütünüdür ve bir afetin/ felaketin yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için topluma dayalı kapasite geliştirme yaklaşımını benimser. DPTP, 2000’e göre kapsamlı bir afete hazırlık stratejisi aşağıdaki unsurları içermelidir:

• Tehlike, risk ve zarar görebilirliğin değerlendirilmesi,

• Hazırlık planları,

• Müdahale yöntem ve stratejileri,

• Koordinasyon,

• Bilgi yönetimi,

• Erken uyarı sistemleri,

• Kaynak yönetimi,

• Eğitim ve tatbikatlar,

• Topluma dayalı afet hazırlığı

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum