Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293188

Türkiye’de afet yönetiminin temel ilkeler ile aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?


Afet yönetimi bir kamu hizmetidir, bu hizmeti almak anayasal bir yurttaşlık hakkıdır.

Devlet afet yönetim sisteminin alt yapısını oluşturma konusunda tek ve nihai aktördür.

Devlet afet yönetiminin örgütlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde kalitenin korunmasından sorumludur.

Devlet, afetlerin ve afet yönetiminin maliyetini topluma eşit olarak dağıtmak için gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.

Afet yönetimi kamu politikası üretiminde ve kaynak planlamasında önceliklidir.


Yanıt Açıklaması:

Devlet afet yönetim sisteminin alt yapısını oluşturma konusunda tek yetkili ve nihai sorumlu olmakla birlikte tek aktör olmak zorunda değildir: Devlet afet yönetimine ilişkin tüm görevleri kendisi yerine getirmeyebilir, gerekli görülen durumlarda devlet dışı aktörleri görevlendirebilir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum