Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293370

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma aşaması faaliyetlerinden biridir?


Afet sigortası

Erken uyarı sistemlerinin kurulması

Kaynak yönetimi

Plan tatbikatlar

Acil iletişim ve yardım sistemlerinin belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma aşaması faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir:

Tehlikelerin belirlenmesi

Tehlike Bilgi Sistemleri

Tehlike Risk haritalama ve analiz mikro bölgeleme

Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme

Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme

Araştırma (zemin, yapı,..)

Arazi seçimi ve yapım yönetmelikleri

Afet Sigortası

Yapısal önlemler (güçlendirme, ..)

Yerleşim yerlerinin taşınması

İkincil yaşam (elektrik, su, karayolu, telefon, atık su) sistemlerinin güçlendirilmesi

Yapısal olmayan önlemler

Diğer bütün şıklar hazırlık aşaması faaliyetlerinden olduğu için doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum