Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1377021

Afete zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müda­halenin yapılabilmesi için hazırlanan; müdahale aşamaları, yönetim sistemi, yönetim ekibi, yöne­tim merkezi, yönetim araçları ile ilgili işleyiş, stan­dart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümanına ne ad verilir?


Afet müdahale organizasyonu

Acil durum hizmet grupları

Afete müdahale planı

Stratejik plan

Yeniden entegrasyon planı


Yanıt Açıklaması:

Afete Müdahale Planı (AMP), genel tanımla, afete zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müdahalenin yapılabilmesi için hazırlanan; müdahale aşamaları, yönetim sistemi, yönetim ekibi, yöne­tim merkezi, yönetim araçları ile ilgili işleyiş, stan­dart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum