Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1171180

Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun amacına ulaşabilmesi için açıklığa kavuşturulması gereken konulardan biri değildir?


Koordinasyon amaçlı karar, yöntem, standart ve uygulamalara katılmadaki isteklilik

Faaliyet gerçekleştirilecek coğrafi/fiziksel alan sınırları

Hizmetten yararlanması planlanan nüfusun (hedef grubun) tanımı ve özellikleri

Hizmetin tek başına mı ya da ortak faaliyete katkı olarak mı gerçekleştirileceği

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması


Yanıt Açıklaması:

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması; afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasında yer alır. Doğru cevap E.

Yorumlar
  • 0 Yorum