Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175014

Aşağıdakilerden hangisi Bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken 6 prensipten biri değildir?


Afetzedelerin hayat kalitesini koruyabilmek

 Yerel ekonomik canlanmayı sağlamak

 Çevresel kaliteyi koruyabilmek

Afete dayanıklılığı arttırmak ve afet risklerini azaltmaya katkıda bulunmak

Sosyal statü farklarını dikkate almak


Yanıt Açıklaması:

Bir toplumun, sürdürülebilir bir iyileştirmede izlemesi gereken 6 prensip şöyledir: 1. Afetzedelerin hayat kalitesini koruyabilmek, mümkünse daha iyi hale getirmek, 2. Yerel ekonomik canlanmayı sağlamak, 3. Sosyal eşitliği korumak, 4. Çevresel kaliteyi koruyabilmek, mümkünse daha iyi hale getirmek, 5. Afete dayanıklılığı arttırmak ve afet risklerini azaltmaya katkıda bulunmak, 6. Karar verme sürecinde katılımcılığı sağlamak ve bir ortak görüşü kullanmak (Natural Hazards Research and Applications Information Center, 2001). Doğru cevap E.

Yorumlar
  • 0 Yorum