Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197735

  1. Hazırlık - Erken uyarı sistemlerinin kurulması / Zarar azaltma - Tehlike Risk haritalama ve analiz mikro bölgeleme
  2. Hazırlık - Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme / Zarar azaltma - Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi
  3. Hazırlık - Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme / Zarar azaltma - Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi

Yukarıda verilmiş olan Hazırlık ve Zarar Azaltma faaliyetlerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma - Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme / Hazırlık  - Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi

Zarar azaltma - Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme / Hazırlık - Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi

Yorumlar
  • 0 Yorum