Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1203424

Aşağıdaki afetlerden hangisi afete müdahalede koordine çalışmanın ilk örneklerindendir?


Lizbon Depremi (1755)

Messina - İtalya Depremi (1908)

Kanto - Japonya Depremi (1923)

Xining - Çin (1927)

Büyük Şili Depremi - Şili (1960)


Yanıt Açıklaması:

Müdahale ile zarar azaltmanın bir arada değerlendirildiği yaklaşımın bir örneği de 1755 Lizbon Depremidir. Atlantik Okyanusu kıyısındaki Lizbon’da can kaybının 60.000 ile 100.000 kişi arasında olduğu tahmin edilen, 8.5-9 büyüklüğündeki depremi, tsunami ve yangınlar izlemiştir.

Depremin sonrasında kentte, mimar-mühendis ekipleri oluşturularak yapısal güvenlik, halk sağlığı ve kent estetiğini temel alan yeniden inşa planları hazırlanmıştır. 1755 Lizbon Depremi aynı zamanda afete müdahalede koordine çalışmanın ilk örneklerindendir; asker ve sivil kurumların işbirliğiyle, acil barındırma, beslenme, koruyucu sağlık, güvenlik önlemlerinin alınması, söylentinin ve karaborsanın engellenmesi, özel mali kaynak tahsisi, uluslararası yardım sağlanması başta olmak üzere etkili bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Afete müdahale 1800’lü yıllarda, askeri birimlerce yapılan uygulamaların yanı sıra afet sonrası acil yardım için yerel örgütlenmelerin ve uluslararası Kızılhaç-Kızılay hareketinin gelişmesiyle kalıcı desteklere sahip olmaya başlamıştır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum