Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1261510

Afete hazırlık önlemlerinin planlanması ve uygulanması aşamasında, olası tehlikelerle ve risklerle başedebilme becerilerini araştırırken aşağıdakilerden hangisi yapılması gereken değerlendirmelerden birisi değildir?


Bir topluluğun karşılaştığı tehlikelerin özellikleri, sıklığı ve potansiyel şiddetin araştırılması;

Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi;

Bu tehlikelere karşı en duyarlı ve savunmasız olan belirli coğrafi alanlar ve toplulukların belirlenmesi;

Tehlikeye maruz ve etkilenebilecek topluluklara ait bilgilerin (nüfus, altyapı, konut, hizmet vb.) toplanılması;

Olası tehlikelerin etkilerine karşı koyma ve baş etme becerilerin değerlendirilmesi;


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap B dir. Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi, afete hazırlık aşamasında yapılacak olan çalışmadır, Afete hazırlık önlemlerinin planlanması ve uygulanması aşamasında, olası tehlikelerle ve risklerle başedebilme becerilerini araştırırken  yapılması gereken değerlendirmelerden birisi değildir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum