Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293397

Hangi ifade afet yönetim hazırlık aşamasına yönelik değildir? 


Etkili eğitim, organizasyon ve yöntemlerle afetin olumsuz sonuçlarına karşı gerekli önlemleri zamanında almayı hedefler.

Hazırlık aşamasının bir afet planlaması aşaması olduğu yönündedir.

Hazırlık aşaması genellikle düşman saldırısı için hazırlıklı olma temeline dayanır.

Hazırlık aşaması ve faaliyetleri aslında zarar azaltma aşamasında yapılan çalışmaların afetlerin tamamen önlenmesinde tek başına yeterli olamaması düşüncesinin bir ürünüdür.

Hazırlık aşaması olay sonrası kriz yönteminin ilk evresidir


Yanıt Açıklaması:

Müdahale aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır. Müdahale aşamasının başarısı risk yönetimi aşamaları olan zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerinin başarısı ile doğru orantılıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum