Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293427

Hangisi afet önleme ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve sürdürülmesinde  karşılaşılan sorunlar arasında değildir?


Kurumsallaşma

Kurumlar ve sektörler arası işbirliğinin yeterince
sağlanamaması

Kaynak tahsisinin yeterli olması

İdari eksiklikler

Teknik eksiklikler


Yanıt Açıklaması:

Afet önleme ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve
sürdürülmesinde özellikle kurumsallaşmanın, kurumlar ve sektörler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması; idari, teknik, mali altyapıdaki
eksiklikler; kaynak tahsisinin yeterli olmaması; sosyal ve ekonomik kalkınmaya ayrılması gereken kaynakların afet zararlarının giderilmesine yönlendirilmesi
başta olmak üzere, çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır

Yorumlar
  • 0 Yorum