Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1396635

HG kaynak-envanter tespiti; HG işbirliğinin düzenlenmesi; saha destek ekiplerinin ve destek kaynakların intikal planlaması gibi hizmetlerin gerçekleştiği sürece ne ad verilir?


Organizasyon Süreci

Hizmet Süreci

Analiz Süreci

Entegrasyon Süreci

Kapasite Geliştirme Süreci


Yanıt Açıklaması:

Analiz Süreci: HG kaynak-envanter tespiti; HG işbirliğinin düzenlenmesi; saha destek ekiplerinin ve destek kaynakların intikal planlaması; HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması; HG acil durum iletişim bilgilerinin tespiti; Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teşkili, HG raporlama ve haberleşme usullerinin tespiti.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum