Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1396647

Aşağıdakilerden hangisi Afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı faaliyetler arasında yer almaz?


Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması,

Kurum içi işleyişlerin, onay mekanizmaları ve personel görevlendirmenin koordinasyonda süreçleri yavaşlatmayacak, sürekliliği aksatmayacak şekilde yapılması,

Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi,

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı,

Katılımcı kişi ve kuruluşların koordinasyon bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, etkili yönetim becerilerinin geliştirilmesi; liderlik vasıfları, sosyal ve organizasyon yönleri güçlü kişi ve ekiplerin koordinasyona dahil edilmesi.


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler ise şöyledir:


• Kuruluşlar arasında karşılıklı beklentilerin, hedeflerin ve yardımlaşma ortak paydasının tam ve doğru olarak anlaşılması için iletişimin geliştirilmesi ve gerekli mekanizmaların oluşturulması,
• Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması,
• Kurum içi işleyişlerin, onay mekanizmaları ve personel görevlendirmenin koordinasyonda süreçleri yavaşlatmayacak, sürekliliği aksatmayacak şekilde yapılması,

•Koordinasyonda yer alan farklı kuruluşların özellikle kilit konumda görevli yönetici ve elemanları arasında kişisel tanışıklığın ve karşılıklı güvenin önceden geliştirilmesi,
• Koordinasyonun sağlayacağı fonların ortak kullanım çerçevesinde güvence altına alınması; ortak
hizmet ve faaliyetlerin mümkün olduğunca standartlaştırılması,
• Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi,
• Katılımcı kişi ve kuruluşların koordinasyon bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, etkili yönetim becerilerinin geliştirilmesi; liderlik vasıfları, sosyal ve organizasyon yönleri güçlü kişi ve ekiplerin
koordinasyona dahil edilmesi.

Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum