Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1195053

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde esas olarak etik ve yasal bakımdan öngörülan taahhütlerden biri değildir?


Afete müdahale insan odaklı olmalıdır

Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir

Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır

Uygulamada “daha fazla zarar verme” ilkesi esastır


Yanıt Açıklaması:

Üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde esas olarak etik ve yasal bakımdan şu taahhütleri öngörmektedir: 

• Afete müdahale insan odaklı olmalıdır, 

• Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir, 

• Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır, 

• Hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum