Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211596

Kısaca HAP olarak adlandırılan plan hangi bakanlık tarafından hazırlanmıştır?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bayındırlık Bakanlığı

Milli savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


Yanıt Açıklaması:

Hastanelerin afet ve acil durumlara hazır hale gelebilmeleri amacıyla, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Yönetmeliği 20.03.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Afet ve acil durumlarda etkin sağlık hizmeti sunabilmek için, afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma döneminin HAP ile en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlık ve zarar azaltma evrelerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama süreci hedeflemektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı HAP Hazırlama Kılavuzuna göre; hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afet ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahalede bulunarak en kısa sürede olağan işleyişe dönmek öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum