Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293327

Yerleşmenin afetlere karşı risk değerlendirmesinde mevcut yolların kapasitesi (trafik yoğunluğu, yönü, ulaşılabilirliği yan ve ikincil yollar ile bağlantısı gibi) “acil ulaşım planları”'nın oluşturulmasını gerekli kılan unsur aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


Fiziki alt yapı

Eğitsel durum

Dirençlilik

Ulaşım ve erişebilirlik

Yasal ve hukuki dayanaklar


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel çevre bileşenlerinin başında “ulaşım ve erişebilirlik” ölçütü gelmektedir. Bu ölçüt aynı zamanda yerleşmenin risk analizinin bileşenlerinden birisidir. Yerleşmenin afetlere karşı risk değerlendirmesinde mevcut yolların kapasitesi (trafik yoğunluğu, yönü, ulaşılabilirliği-yan ve ikincil yollar ile bağlantısı gibi) “acil ulaşım planları”nın oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Böylelikle yerleşim alanlarının acil durumlarda tahliye güzergahları ile alternatif tahliye yolları ve acil yardımların ulaşabileceği güzergahlar belirlenebilir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum