Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1199513

I. Afete müdahalede iletişimin, önceden birlikte geliştirilen ve tatbikatı yapılan ortak bir iletişim planı, tanımlanmış iletişim terimleri, kuralları ve yapılarına dayandırılması. II. Kuruluşlar arasında karşılıklı beklentilerin, hedeflerin ve yardımlaşma ortak paydasının tam ve doğru olarak anlaşılması için iletişimin geliştirilmesi ve gerekli mekanizmaların oluşturulması, III. Afetle ilgili bilginin toplanması, değerlendirilmesi, sınıflandırılması, paylaşılması için gerekli yöntem, mekanizma ve teknik alt yapının önceden birlikte oluşturulması. Afete müdahalede koordinasyonun temel bileşenleri entegre (bütünleştirilmiş) iletişim, etkilibilgi yönetimi ve kapsamlı kaynak yönetimidir. Bu çerçevede yukarıdakilerden hangileri kurum içinde ve kurumsal paydaşlar arasında gerçekleştirilmesi gereken ortak çalışmalar arasındadır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

I. II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

II. maddede verilen faaliyet kurum içinde ve kurumsal paydaşlar arasında gerçekleştirilmesi gereken ortak çalışmalar arasında değildir. Zira ilgili maddede verilen faaliyet afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasındadır. I. ve III. maddelerde verilen ortak çalışmalar ise kurum içinde ve kurumsal paydaşlar arasında gerçekleştirilmesi gereken ortak çalışmalar arasındadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum