Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211320

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olan planın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Afet Acil Müdahale Planı (AAMP)

Afet Mücadele Planı (AMP)

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Afet Gurup Hizmet Planı (AGHP)

Türkiye Afet Koordinasyon Planı (TAK)


Yanıt Açıklaması:

03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) nın amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum