Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1269712

Hangi kurum uluslararası afet zararlarını azaltma politika ve stratejilerine önderlik yapmaktadır?


Birleşmiş Milletler

Uluslararası Çalışma Örgütü

Dünya Bankası

NATO

Dünya Sağlık Örgütü


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma aşamasında uygulanacak politikaları da belirleyen uluslararası çalışmaların bir özeti verilecek olursa, öncelikle Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1990 - 2000 dönemini doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltma onyılı (IDNDR) olarak programladığını belirtmek gerekir (Balamir, 2007). Söz konusu dönemde, 1994 yılında Yokohoma konferansı düzenlenmiş ve zarar azaltma yaklaşımının yeni strateji ve ilkeleri belirlenmiştir. Bu stratejiyi yaşama geçirmek amacı ile 2000 yılında ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) adında bir organizasyon BM’in altında yeni bir birim olarak kurulmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum